โตโยต้า นอร์ทเทิร์น ลำปาง

อิลิแกรนด์ คลินิก ลำปาง

ลำปางแบตเตอรี่

สำนักชลประทานที่ 2 ลำปาง

Hot News!

 • ลำปาง – พล.อ.ประวิตร ให้ สทนช.และกรมชลประทาน แก้ปัญหาแม่น้ำวังตอนล่าง จ.ตาก แห้งลง

  วันพุธ ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:21 น.
  ลำปาง – พล.อ.ประวิตร ให้ สทนช.และกรมชลประทาน แก้ปัญหาแม่น้ำวังตอนล่าง จ.ตาก แห้งลง
  ลำปาง – พล.อ.ประวิตร ให้ สทนช.และกรมชลประทาน แก้ปัญหาแม่น้ำวังตอนล่าง จ.ตาก แห้งลง

       วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) พร้อมด้วย ดร.วัชระ เสือดี รักษาการในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) กรมชลประทาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ จ.ลำปาง ติดตามสถานการณ์น้ำ และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวัง โดยได้เดินทางมาประชุมร่วมกับ นายทินกร เหลือล้น ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 , นายธีระเทพ เทพสุยะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง , นายชัยธวัช ศิวบวร หัวหน้าสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง และ นายจรัสพันธ์ อรุณคง หัวหน้าสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ได้เดินทางมาประชุมร่วม ที่ห้องประชุมโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษากิ่วลม - กิ่วคอหมา จ.ลำปาง

      โดย ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)  กล่าวว่า พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยในปัญหาภัยแล้งบริเวณลุ่มน้ำวังตอนล่างในพื้นที่ อ.สามเงา และ อ.บ้านตาก จ.ตาก ซึ่งชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำ เพื่อการเกษตร เนื่องจากแม่น้ำวังบริเวณนี้แห้งขอดลง ขณะนี้เป็นสันดอนทราย ทำให้ชาวบ้านใน จ.ตาก ได้ร้องขอให้ทาง จ.ลำปาง ปล่อยน้ำจากเขื่อนกิ่วลม อ.เมือง จ.ลำปาง ให้ส่งมาช่วยเหลือในพื้นที่ข้างต้นของ จ.ตาก

    "ดังนั้น รองนายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ พร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ทั้งในระยะเร่งด่วน และในระยะยาว เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป"

     สถานการณ์น้ำในเขื่อนกิ่วลม อ.เมือง จ.ลำปาง ที่มีการบริหารจัดการร่วมกับเขื่อนกิ่วคอหมา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ปัจจุบัน (ณ วันที่ 29 มี.ค. 64) เขื่อนทั้ง 2 แห่ง มีน้ำใช้การรวมกันอยู่ที่ 105 ล้านลูกบาศ์กเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 39 ของความจุ ปัจจุบันเขื่อนทั้งสองแห่ง ได้จัดสรรน้ำให้กิจกรรมการใช้น้ำครอบคลุมพื้นที่ 179,163 ไร่ในพื้นที่ จ.ลำปาง และจากข้อมูลการเพาะปลูกข้าวนาปรังรอบที่ 2 ของพื้นที่ใน จ.ลำปาง และ จ.ตาก พบว่า ปัจจุบันมีพื้นที่เพาะปลูกแล้ว 23,612 ไร่ ซึ่งมีความต้องการใช้น้ำรวมกันถึง 11.93 ล้านลูกบาศ์กเมตร 

    ส่วนพื้นที่นาข้าวบริเวณลุ่มน้ำวังตอนล่างที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ มีพื้นที่ประมาณ 1,660 ไร่ มีปริมาณความต้องการใช้น้ำประมาณ 0.83 ล้านลูกบาศ์กเมตร  และเมื่อเร็วๆ นี้ ได้มอบหมายให้ นายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการ สทนช. พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ สทนช. ภาค 1 ลงพื้นที่ จ.ลำปาง เพื่อร่วมประชุมหารือกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำวังตอนล่างร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนได้ข้อสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น เป็น 2 ระยะ

     ระยะเร่งด่วน ให้กรมชลประทานระบายน้ำจากเขื่อนกิ่วลม และเขื่อนกิ่วคอหมา จ.ลำปาง ให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ได้รับผลกระทบในลุ่มน้ำวังตอนล่าง และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาแหล่งน้ำต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียงช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ อ.สามเงา และ อ.บ้านตาก จ.ตาก รวมทั้งกำหนดแนวทางจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนให้เพียงพอตลอดฤดูแล้ง ปี 2564 โดยจัดลำดับการใช้น้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศเป็นอันดับแรก

     ระยะยาว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวังตอนล่าง ประกอบด้วย 1.การพัฒนาโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ระวาน จ.ตาก 2.การขับเคลื่อนการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการประตูระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวังตอนล่าง จำนวน 4 แห่ง 3.โครงการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นการผันน้ำจากเขื่อนแม่ปิงตอนล่าง ลงสู่หนองตีนดอย และหนองชำ และหนองน้ำอื่นๆ ในพื้นที่ และ 4.การดำเนินการขุดลอกแก้มลิงที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เช่น หนองแม่ล่าง หนองจระเข้ เพื่อเป็นจุดรองรับน้ำหลากในฤดูฝน

     ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า ในวันที่ 1 เม.ย.64 เลขาธิการ สทนช. ยังจะได้ร่วมกับกรมชลประทาน , จ.ลำปาง  จัดประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2564 นัดพิเศษขึ้น โดยจะมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนายพงษ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมประชุมพร้อมกัน เพื่อร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำวังตอนล่างอย่างเร่งด่วน นอกจากนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี โดยในที่ประชุมจะได้พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวังในระยะยาว.

  ฅนลำปางดอทคอม

  **คืบหน้าเรื่องนี้..สรุปแล้วววว! มีมติปล่อยน้ำ "เขื่อนกิ่วลม" ช่วย อ.แม่พริก และ จ.ตาก เริ่มปล่อย 6 เม.ย.64

  (ดูข่าวกดที่ลิงค์) https://www.konlampang.com/newsdetail.php?nID=2380