โตโยต้า นอร์ทเทิร์น ลำปาง

สยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝน

สังคม

 • ลำปาง - เลิกแล้ว! บุหรี่ เหล้า ตลอดชีวิต นำร่องต้นแบบ 4 หมู่บ้านใน อ.สบปราบ

  วันพฤหัสบดี ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:01 น.
  ลำปาง - เลิกแล้ว! บุหรี่ เหล้า ตลอดชีวิต นำร่องต้นแบบ 4 หมู่บ้านใน อ.สบปราบ
  ลำปาง - เลิกแล้ว! บุหรี่ เหล้า ตลอดชีวิต นำร่องต้นแบบ 4 หมู่บ้านใน อ.สบปราบ

      เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า ที่วัดบ้านดง ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง พระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระมหาภาณุวัฒน์ ปฎิภาณเมธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง , นายจำเริญ ศรีคำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จ.ลำปาง และ นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอสบปราบ จ.ลำปาง ผู้ใหญ่บ้าน 4 หมู่บ้านในพื้นที่ ต.นายาง อ.สบปราบ ได้ร่วมกันประกอบพิธีเบิกตัวผู้ปฎิญาณตน ลด ละ เลิกบุหรี่ และสุราตลอดพรรษา และตลอดชีวิต เข้ารับเกียรติบัตร ซึ่งเป็นชาวบ้าน ทั้งหญิง และชาย จำนวน 114 คน จาก 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านกาด ม.1 ,บ้านดง ม.2 , บ้านนาปราบ ม.3 และบ้านไร่ ม.8 ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง

    ตลอดช่วงเข้าพรรษานี้ มีชาวบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ ได้สนใจเข้าร่วมโครงการกับทางศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะตามแนวทางพระพุทธศาสนา เพื่อการลด ละ เลิกสุรา และบุหรี่ใน จ.ลำปาง เนื่องจากเห็นว่า เป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และครอบครัว ทำให้ชาวบ้านได้สนใจ และสมัครใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จนสามารถเลิกบุหรี่ และเหล้าได้ตลอดช่วงเข้าพรรษานี้ และตั้งใจจะเลิกทั้งชีวิต จะไม่หวนกลับไปแตะต้องสิ่งดังกล่าวอีก เพราะบุหรี่ และสุรา ทำลายสุขภาพ โดยเฉพาะตับ และกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคม และครอบครัว ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา

     ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะตามแนวทางพระพุทธศาสนา เพื่อการลด ละ เลิกสุรา และบุหรี่ใน จ.ลำปาง เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานพระพุทธศาสนา จ.ลำปาง ได้จัดตั้งโครงการหมู่บ้านศีล 5 ขึ้น เพื่อคัดเลือกชุมชน และหมู่บ้านต้นแบบในการลดละเลิกสุรา บุหรี่ จึงได้คัดเลือก 4 หมู่บ้านข้างต้นเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็ง จนมีผู้เข้าร่วมโครงการลดละเลิกเป็นจำนวนมาก จนประสบผลสำเร็จ และยังทำให้หมู่บ้านทั้ง 4 แห่งนี้ ปลอดการเลี้ยงเหล้าในงานศพได้อีกด้วย

    ค่านิยมที่ผ่านมา หากจัดงานศพ ก็จะมีการเลี้ยงสุรา เพื่อดูแลแขกที่มาร่วมงาน ทำให้เจ้าภาพงานศพ มีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น เป็นการฟุ่มเฟือย ไม่ส่งผลดีต่อสภาพสังคม ซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดปัญหาสังคมตามมา ทั้งในเรื่องการทะเลาะวิวาท และอุบัติเหตุ ดังนั้น ทางหมู่บ้าน และชาวบ้านจึงช่วยกันขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว จนสามารถทำให้หมู่บ้านปลอดเหล้าในงานศพได้สำเร็จ นับเป็นผลงานชิ้นเอกของคณะผู้ดำเนินงาน ที่ทำให้หมู่บ้านทั้ง 4 แห่ง เป็นหมู่บ้านนำร่องตัวอย่าง ที่เกิดผลสำเร็จได้ในที่สุด

     อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่ ยังมีการเปิดศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะตามแนวทางพระพุทธศาสนา เพื่อการลด ละ เลิกสุรา และบุหรี่ ขึ้นที่วัดบ้านดง เพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่ ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง ในการสร้างเครือข่าย และให้ความรู้ ความเข้าใจกับชาวบ้านรายอื่นๆ ถือว่า เป็นการต่อยอด ทั้งในพื้นที่ ต.นายาง และพื้นที่ตำบลใกล้เคียง มาเข้าร่วมโครงการต่อไป.

  ฅนลำปางดอทคอม