AIS 5 G เวลาทองของทุก Gen ลุ้นทองล้าน ทุกเดือน

อิลิแกรนด์ คลินิก ลำปาง

โตโยต้า นอร์ทเทิร์น ลำปาง

โตโยต้า นอร์ทเทิร์น ลำปาง

Hot News!

 • ลำปาง – ปกติแล้ว! น้ำเหนือ ชลประทานที่ 2 รายงานสถานการณ์ และวิเคราะห์แนวโน้มแหล่งน้ำ กรมชลประทาน

  วันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 12:17 น.
  ลำปาง – ปกติแล้ว! น้ำเหนือ ชลประทานที่ 2 รายงานสถานการณ์ และวิเคราะห์แนวโน้มแหล่งน้ำ กรมชลประทาน
  ลำปาง – ปกติแล้ว! น้ำเหนือ ชลประทานที่ 2 รายงานสถานการณ์ และวิเคราะห์แนวโน้มแหล่งน้ำ กรมชลประทาน

    นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม และวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา มี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม ในการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ

  (เกียรติพงษ์ เพชรศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2)

    ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 2 ปริมาณน้ำใน อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ เขื่อนกิ่วคอหมา มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 131 ล้านลูกบาศก์เมตร (ประมาณ 77 % ของความจุ) ส่วนเขื่อนกิ่วลม มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 66 ล้านลูกบาศก์เมตร (ประมาณ 62 % ของความจุ) , อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 41 แห่ง มีปริมาณน้ำรวมอยู่ที่ 305 ล้านลูกบาศก์เมตร และอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก จำนวน 360 แห่ง มีปริมาณน้ำรวมอยู่ที่ 170 ล้านลูกบาศก์เมตร

    การประชุมครั้งนี้ มีรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 , ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา , ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล และหัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 จ.ลำปาง

    สำหรับเขื่อนกิ่วลม อ.เมือง จ.ลำปาง ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2565 มีการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำวัง เพื่อรักษาสมดุล 96.880 ลูกบาศ์กเมตรต่อวินาที สถานการณ์ปกติ ส่วนเขื่อนกิ่วคอหมา ระบายน้ำ เพื่อรักษาสมดุลตามน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนวันละ 1 ล้านลูกบาศ์กเมตร.

  ฅนลำปางดอทคอม