สังคม


 • ลำปาง - รีบพร่องออก! น้ำทะลักเข้าเขื่อนกิ่วลม กิ่วคอหมา ผู้ว่ารุดประเมินสถานการณ์ มู่หลานมา

  วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16:34 น.
  ลำปาง - รีบพร่องออก! น้ำทะลักเข้าเขื่อนกิ่วลม กิ่วคอหมา ผู้ว่ารุดประเมินสถานการณ์ มู่หลานมา
  ลำปาง - รีบพร่องออก! น้ำทะลักเข้าเขื่อนกิ่วลม กิ่วคอหมา ผู้ว่ารุดประเมินสถานการณ์ มู่หลานมา

     วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษากิ่วลม – กิ่วคอหมา อ.เมือง จ.ลำปาง  นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ประชุมติดตาม และประเมิณสถานการณ์ ร่วมกับหน่วยงานชลประทานในพื้นที่ จ.ลำปาง นำโดย เกียรติพงษ์ เพชรศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 , โครงการชลประทานลำปาง และโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษากิ่วลม - กิ่วคอหมา ตลอดจนหัวหน้าสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้นำชุมชน และตัวแทนชาวบ้านจาก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ที่จะได้รับผลกระทบจากการปล่อยน้ำของเขื่อน เพื่อพร้อมรับมืออิทธิผลพายุมู่หลาน และร่องมรสุม ที่จะทำให้พื้นที่ภาคเหนือเกิดฝนตกหนัก ในห้วงระหว่างวันที่ 12 – 13 สิงหาคม 2565 นี้

    เดือนกรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา เขื่อนใหญ่ในพื้นที่ จ.ลำปาง ได้แก่ เขื่อนกิ่วคอหมา อ.แจ้ห่ม และ เขื่อนกิ่วลม อ.เมือง รับน้ำไหลเข้าเขื่อนต่อเนื่อง และมากขึ้น จนเกินความจุ โดยเฉพาะเขื่อนกิ่วคอหมา ไหลเข้ามากจนถึงร้อยละ 95 % ของความจุ 170 ล้านลูกบาศ์กเมตร จึงต้องเร่งระบายน้ำออกอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ล้นความจุ และเป็นการเตรียมพร้อมรองรับน้ำใหม่

    ล่าสุดวันนี้ (11 ส.ค.65) เขื่อนกิ่วคอหมา ได้เพิ่มระดับการปล่อยน้ำ ขึ้นอีกครั้ง โดยขยับจากเมื่อ 2 วันก่อน ที่ปล่อยน้ำในอัตรา 60 ลูกบาศ์กเมตรต่อวินาที มาเป็น 100 ลูกบาศ์กเมตรต่อวินาที ในวันนี้ เพื่อเร่งพร่องน้ำลงสู่แม่น้ำวัง รับมือกับพายุมู่หลาน และร่องมรสุม ซึ่งขณะนี้ เขื่อนกิ่วคอหมา มีปริมาณน้ำ ณ วันนี้ 143.526 ล้านลูกบาศ์กเมตร คิดเป็นร้อยละ 84.28 % โดยเมื่อวานนี้ (10 ส.ค.65) เพียงวันเดียวน้ำไหลเข้าเขื่อนมากถึง 13 ล้านลูกบาศ์กเมตร  

     เขื่อนกิ่วลม ในวันนี้ มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 80.054 ล้านลูกบาศ์กเมตร คิดเป็น 75.37 % ซึ่งเดิมทีเมื่อ 4 วันก่อน มีการปล่อยน้ำ 95 ลูกบาศ์กเมตรต่อวินาที แต่เนื่องจากเขื่อนกิ่วคอหมา ที่อยู่ตอนบน ได้เพิ่มระดับการปล่อยน้ำลงมา จึงทำให้เขื่อนกิ่วลม ที่อยู่ด้านล่าง ต้องเพิ่มระดับการปล่อยน้ำอีก ซึ่งวันนี้ (11 ส.ค.65 เวลา 12.00 น.) มีการปล่อยลงสู่แม่น้ำวังในปริมาณ 100 ลูกบาศ์กเมตรต่อวินาที และจะขยับไปเรื่อยๆ จนถึง 150 ลูกบาศ์กเมตรต่อวินาที

     ด้าน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ยืนยันว่า การปล่อยน้ำของเขื่อนกิ่วลม อ.เมือง ในปริมาณดังกล่าว จะไม่กระทบต่อพื้นที่ริมตลิ่ง หรือบ้านเรือนราษฎร  แต่การปล่อยน้ำของเขื่อนกิ่วคอหมา อ.แจ้ห่ม ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมตลิ่ง และพื้นที่เพาะปลูกแล้ว ประมาณ 80 ไร่ กระจายใน 4 ตำบล อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

  (สิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง)

    โดยผู้นำชุมชน และตัวแทนชาวบ้านที่เข้าร่วมรับฟังการประชุม เพื่อหารือกันในวันนี้ ก็เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ว่า เขื่อนทั้ง 2 แห่ง ได้รองรับน้ำป่าที่หลากทะลักลงมาจากยอดเขาสูงทางตอนบนของจังหวัด หากไม่มีเขื่อนรับน้ำ น้ำป่าก็จะทะลักท่วมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเหมือนกับในอดีต ที่ยังไม่มีเขื่อน

    จากผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกดังกล่าว ทางชาวบ้าน และเกษตรกรยอมรับได้ และขออย่าปล่อยน้ำจากเขื่อนกิ่วคอหมา มากกว่า 100 ลูกบาศ์กเมตรต่อวินาที เพราะอาจจะสร้างกระทบต่อพื้นที่มากขึ้น ส่วนการช่วยเหลือเยียวยานั้น ในการประชุมวันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง สนง.เกษตร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมช่วยเหลือ และเยี่ยวยาพื้นที่การเกษตรต่อไป.

  ฅนลำปางดอทคอม