โตโยต้า นอร์ทเทิร์น ลำปาง

จ.ลำปาง


 • ลำปาง – ด่วน! เขื่อนใหญ่ ยกระดับระบายน้ำ หลังตอนบนฝนตกหนัก คาดน้ำจะเข้าเกินความจุ

  วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15:11 น.
  ลำปาง – ด่วน! เขื่อนใหญ่ ยกระดับระบายน้ำ หลังตอนบนฝนตกหนัก คาดน้ำจะเข้าเกินความจุ
  ลำปาง – ด่วน! เขื่อนใหญ่ ยกระดับระบายน้ำ หลังตอนบนฝนตกหนัก คาดน้ำจะเข้าเกินความจุ

     จากฝนที่ตกต่อเนื่อง และตกหนักในพื้นที่ตอนบนของ จ.ลำปาง โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษากิ่วลม - กิ่วคอหมาลำปาง ที่ได้เฝ้าระวังสถานการณ์ตามประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อพร้อมบริหารจัดการน้ำในช่วงฝนตกหนักนี้ ได้ยกระดับการระบายน้ำของเขื่อนใหญ่ 2 แห่งใน จ.ลำปาง พร้อมออกประกาศด่วน เรื่อง แจ้งการระบายน้ำเขื่อนกิ่วลม และเขื่อนกิ่วคอหมา ลงสู่แม่น้ำวัง และเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำติดแม่น้ำวัง

     โดย นายพีรยุทธ์ เหมาะพิชัย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษากิ่วลม - กิ่วคอหมา กรมชลประทาน ได้ออกประกาศฉบับที่ 5/2565 ว่า ได้เกิดฝนตกต่อเนื่องทางตอนบนของ จ.ลำปาง และมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนกิ่วลม อ.เมือง และเขื่อนกิ่วคอหมา อ.แจ้ห่ม ในอัตรากว่า 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจากการประเมินจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จะมีน้ำไหลเข้าเขื่อน 7 วันล่วงหน้า เขื่อนกิ่วคอหมาจะมีน้ำไหลเข้า 69.3 ล้านลูกบาศ์กเมตร และเขื่อนกิ่วลมจะมีน้ำไหลเข้า 70.8 ล้านลูกบาศ์กเมตร

      จากปริมาณน้ำดังกล่าวจะทำให้มีน้ำเกินความจุที่ระดับกักเก็บ ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาความสมดุลของน้ำที่ไหลเข้า และออกเขื่อน ให้สามารถควบคุม ป้องกัน บรรเทาอุทกภัย ความปลอดภัยกับตัวเขื่อน และเตรียมความพร้อมในกรณีเกิดฝนตกหนัก ทางโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษากิ่วลม - กิ่วคอหมา จะเริ่มระบายน้ำจากเขื่อนทั้ง 2 แห่ง ดังนี้ 1.เขื่อนกิ่วคอหมา ระบายลงสู่แม่น้ำวัง ด้วยอัตรา 30 – 60 ลูกบาศ์กเมตรต่อวินาที ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป และ 2.เขื่อนกิ่วลม ระบายลงสู่แม่น้ำวัง ด้วยอัตราประมาณ 30 – 95 ลูกบาศ์กเมตรต่อวินาที ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2565

     จึงขอประกาศให้ราษฎรที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำวัง และที่ทำการเพาะปลูกบริเวณลุ่มต่ำริมตลิ่งแม่น้ำวัง ได้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และให้เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่างๆ สัตว์เลี้ยง รวมถึงสิ่งก่อสร้างในลำน้ำวัง ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ำเพิ่มเติม จะได้ประกาศให้ทราบต่อไป สำหรับความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยของตัวเขื่อนกิ่วลม และเขื่อนกิ่วคอหมา ทางโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษากิ่วลม – กิ่วคอหมา ได้ตรวจสอบแล้ว ยังมีสภาพที่มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยเป็นปกติ.

  ฅนลำปางดอทคอม