โตโยต้า นอร์ทเทิร์น ลำปาง

จ.ลำปาง


 • ลำปาง – แข่งฝีมือ! กลุ่มภาคเหนือ เฟ้นช่างแข่งระดับประเทศ และนานาชาติ โชว์ศักยภาพ เพิ่มทักษะแรงงาน

  วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13:05 น.
  ลำปาง – แข่งฝีมือ! กลุ่มภาคเหนือ เฟ้นช่างแข่งระดับประเทศ และนานาชาติ โชว์ศักยภาพ เพิ่มทักษะแรงงาน
  ลำปาง – แข่งฝีมือ! กลุ่มภาคเหนือ เฟ้นช่างแข่งระดับประเทศ และนานาชาติ โชว์ศักยภาพ เพิ่มทักษะแรงงาน

     ตามที่กระทรวงแรงงาน โดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานไทย เพื่อให้มีมาตรฐาน และมีการพัฒนาทักษะ และคุณภาพฝีมือแรงงานในประเทศ ให้เทียบเท่ากับสากล ให้มีฝีมือทัดเทียมกับนานาประเทศ ดังนั้น ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นำโดย นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงได้ให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ จัดให้มีการงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ซึ่งในส่วนของระดับภาคเหนือ นั้น ทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง เป็นหนึ่งในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ได้เริ่มแข่งขันระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2565 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ตั้งอยู่เขต อ.เมือง จ.ลำปาง

     พิธีเปิดการแข่งขันในวันนี้ (3 ส.ค.65) มี นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน ร่วมกับ นายมานิตย์ มงคลชื่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานใน จ.ลำปาง ร่วมเปิดการแข่งขัน

    การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ทำการแข่งขัน จำนวน 25 สาขา โดยแข่งขัน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ จำนวน 4 สาขา , สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก จำนวน 5 สาขา , สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย จำนวน 3 สาขา , สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ จำนวน 3 สาขา , สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จำนวน 1 สาขา , สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน 1 สาขา , สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก จำนวน 3 สาขา

    และที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง จำนวน 3 สาขา ได้แก่ สาขาการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล ด้วยคอมพิวเตอร์ สาขามาตรวิทยา ด้านมิติ (ประเภททีม) สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (ประเภททีม) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ใช้สถานที่ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง แข่งขัน จำนวน 2 สาขา ได้แก่ สาขาต่อประกอบมุมไม้ และช่างไม้เครื่องเรือน โดยมีผู้สนใจ ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชน และช่างที่มีความเชี่ยวชาญจากทั่วภาคเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก หลายคนใช้สนามแข่งขันแห่งนี้ ได้พัฒนางานของตนเอง พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาฝีมือแรงงานตนเองให้มากยิ่งขึ้น และให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล

    นายมานิตย์ มงคลชื่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง กล่าวว่า ผู้ชนะการแข่งขัน ประเภททีมเหรียญทองจะได้รับเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท , เหรียญเงิน จำนวน 12,000 บาท และเหรียญทองแดง จำนวน 6,000 บาท ส่วนประเภทบุคคล จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท , เหรียญเงิน จำนวน 6,000 บาท และเหรียญทองแดง จำนวน 3,000 บาท นอกจากผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับเงินรางวัล  เหรียญรางวัล และเกียรติบัตรแล้ว ยังได้รับโอกาสที่ดี และสำคัญ ในการเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับประเทศ และการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน และนานาชาติต่อไป.

  (มานิตย์ มงคลชื่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง)

  ฅนลำปางดอทคอม