โตโยต้า นอร์ทเทิร์น ลำปาง

สังคม


 • ลำปาง - ชลประทานร่วมเวทีบ้านหนองร่อง อ.เมือง ช่วยเกษตรแปลงใหญ่ ทำแผนผลิตเมล็ดข้าว

  วันพุธ ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 20:50 น.
  ลำปาง - ชลประทานร่วมเวทีบ้านหนองร่อง อ.เมือง ช่วยเกษตรแปลงใหญ่ ทำแผนผลิตเมล็ดข้าว
  ลำปาง - ชลประทานร่วมเวทีบ้านหนองร่อง อ.เมือง ช่วยเกษตรแปลงใหญ่ ทำแผนผลิตเมล็ดข้าว

    นายธีระเทพ เทพสุยะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำ และปรับปรุงระบบบชลประทาน โครงการชลประทานลำปาง ร่วมประชุมเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตร แบบแปลงใหญ่ ปี 2565 ครั้งที่ 2 นาแปลงใหญ่กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองร่อง เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองร่อง ม.8 ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง เพื่อร่วมกันกำหนดกฎระเบียบของกลุ่มเลือกตั้งคณะกรรมการ

     นอกจากนี้ ยังร่วมพิจารณาแผนการผลิต กำหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตข้าว ตั้งแต่การเตรียมดิน การปรับปรุงบำรุงดิน การเลือกเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี การปลูกดูแลรักษา ไปจนถึงการเก็บเกี่ยว รวมถึงการเชื่อมโยง และบริหารจัดการด้านการตลาด ซึ่งมีผู้นำชุมชน และเกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ่ ในชุมชนบ้านหนองร่อง เข้าร่วมประชุม และมีความเข้าใจ เป็นไปในทิศทางเดียวกันในโครงการระบบส่งเสริมเกษตร แบบแปลงใหญ่.

  ฅนลำปางดอทคอม