โตโยต้า นอร์ทเทิร์น ลำปาง

โตโยต้า นอร์ทเทิร์น ลำปาง

โตโยต้า นอร์ทเทิร์น ลำปาง

โตโยต้า นอร์ทเทิร์น ลำปาง

ดาวเด่นฅนลำปาง


 • ลำปาง - ขอแสดงความยินดีด้วย! 6 อำเภอ ปลัดมหาดไทยเลื่อน ให้เป็นนายอำเภอคนใหม่

  วันพุธ ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 12:51 น.
  ลำปาง - ขอแสดงความยินดีด้วย! 6 อำเภอ ปลัดมหาดไทยเลื่อน ให้เป็นนายอำเภอคนใหม่
  ลำปาง - ขอแสดงความยินดีด้วย! 6 อำเภอ ปลัดมหาดไทยเลื่อน ให้เป็นนายอำเภอคนใหม่

    เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทย โดยมีคำสั่งจำนวน 3 ฉบับ  ประกอบด้วย คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 807/2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง จำนวน 32 ราย และคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 808/2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง จำนวน 256 ราย ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

    สำหรับพื้นที่ จ.ลำปาง มีข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนให้เป็น (ผู้อำนวยการสูง) ดำรงตำแหน่ง นายอำเภอ มีดังนี้

  - ลำดับที่ 193 นายวิศิษฐ์ ภู่สุวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ.สบปราบ ดำรงตำแหน่ง นายอำเภอสบปราบ

  - ลำดับที่ 194 นายเชาว์ทวีพัฒน์ ดนัยนันท์ หัวหน้ากล่มงานบริหารงานปกครอง อ.เสริมงาม ดำรงตำแหน่ง นายอำเภอเสริมงาม

  - ลำดับที่ 195 นายสมศักดิ์ วัชรธาดาพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ.แม่ทะ ดำรงตำแหน่ง นายอำเภอเถิน

  - ลำปางที่ 196 นางวณิชดา ไชยศิริ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ.เกาะคา ดำรงตำแหน่ง นายอำเภอวังเหนือ

  - ลำดับที่ 197 นายชาญ จูดคง นายอำเภอดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี รักษาการในตำแหน่งนายอำเภอแจ้ห่ม ให้ดำรงตำแหน่ง นายอำเภอแจ้ห่ม

  - ลำดับที่ 198 นายประเสริฐ สันบุญเป็ง นายอำเภอ (ผู้อำนวยการต้น) รักษาการนายอำเภอแม่พริก ให้ดำรงตำแหน่ง นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) นายอำเภอแม่พริก

  ฅนลำปางดอทคอม

  **ดูรายชื่อทั่วประเทศ คำสั่งจากกระทรวงมหาดไทย (กดที่ลิงค์) https://www.matichon.co.th/politics/news_3259831