โตโยต้า นอร์ทเทิร์น ลำปาง

โตโยต้า นอร์ทเทิร์น ลำปาง

โตโยต้า นอร์ทเทิร์น ลำปาง

โตโยต้า นอร์ทเทิร์น ลำปาง

ดาวเด่นฅนลำปาง


 • วันสตรีสากล 8 มีนาคม AISขอร่วมส่งต่อ พลังความคิด ผ่านมุมมองผู้บริหารหญิง Women In Tech

  วันอังคาร ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 12:37 น.
  วันสตรีสากล 8 มีนาคม AISขอร่วมส่งต่อ พลังความคิด ผ่านมุมมองผู้บริหารหญิง Women In Tech
  วันสตรีสากล 8 มีนาคม AISขอร่วมส่งต่อ พลังความคิด ผ่านมุมมองผู้บริหารหญิง Women In Tech

  เปิดวิธีคิด ฉายมุมมอง Women Empowerment ของทีม “ผู้บริหารหญิง AIS” ภายใต้ความท้าทายแบบ Women In Tech กับภารกิจ Digital Literacy ด้วยการขับเคลื่อนองค์กร ในฐานะผู้ให้บริการดิจิทัลเทคโนโลยีชั้นนำ

     (8 มีนาคม 2565) บทบาทของผู้หญิงต่อการทำงานภายใต้องค์กรธุรกิจในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้เราเห็นถึงศักยภาพความเป็นผู้นำในฐานะ หัวหน้างาน หรือผู้บริหารระดับสูง ที่สามารถเป็นส่วนหนึ่ง ในการกำหนดทิศทาง และขับเคลื่อนองค์กรให้ไปถึงเป้าหมายได้ แม้ที่ผ่านมาในอดีตสายงานเทคโนโลยีอาจจะมีบทบาทของผู้หญิงไม่มาก แต่ปัจจุบันผู้หญิงเก่งในองค์กรด้านเทคโนโลยีมีจำนวนที่มากขึ้นเป็นลำดับ พร้อมแสดงความสามารถได้อย่างโดดเด่นทัดเทียมกับผู้ชาย ตอกย้ำว่า ข้อจำกัดจากเพศสภาพที่เคยเป็นกรอบจำกัดบทบาทการทำงานของผู้หญิงในอุตสาหกรรมนี้ได้เปลี่ยนไปแล้ว และทุกคน ทุกเพศสามารถแสดงความสามารถได้อย่างเท่าเทียม

     AIS นับว่าเป็นองค์กรด้านเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศ ที่มีพนักงานกว่า 14,000 คน และเป็นบริษัทที่รวมคนในสายงาน Tech  อย่าง Engineering, IT, Programmer, Data Scientist, ฯลฯ  ตลอดจน non tech ไว้มากมาย โดยภาพรวมวันนี้มีพนักงาน และผู้บริหารหญิงสัดส่วนเกินครึ่ง และสำหรับสายงาน tech ที่ AIS ก็มีปริมาณพนักงานหญิงสาย Tech เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้องค์กรเน้นที่ความสามารถเป็นหลัก โดยไม่มีเรื่องเพศเข้ามาเป็นปัจจัย

    ที่ AIS เรามีทีมผู้บริหารหญิง ที่แข็งแกร่ง และเป็นหนึ่งในผู้กุมบังเหียนของสายงานหลักขององค์กรได้อย่างมั่นคง อาทิ พี่เจี๊ยบ “กานติมา เลอเลิศยุติธรรม” ดูแลสายงานด้านทรัพยากรบุคคล และการ Transform Skill set พนักงาน เพื่อให้สามารถรับมือ Digital Disruption ได้อย่างดี, พี่อ๊อบ “นัฐิยา พัวพงศกร” ดูแลงานด้านกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงการสื่อสารกับนักลงทุนในด้านทิศทางธุรกิจ และภาพรวมการดำเนินงานขององค์กร, พี่เอื้อง “สายชล ทรัพย์มากอุดม” ดูแลงานประชาสัมพันธ์ พร้อมสร้างโอกาส ความเข้าใจ และทักษะด้านดิจิทัลให้กับคนไทย และพี่เจี้ยม “รุ่งทิพย์ จารุศิริพิพัฒน์” ผู้อยู่เบื้องหลังในการสร้าง Digital Service รวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ที่ส่งเสริมการเติบโตของ Digital Ecosystem เพื่อให้พร้อมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนในยุคปัจจุบัน

  • โดยมุมมองจาก Women Empowerment ทั้ง 4 ท่าน ในฐานะผู้นำที่ต้องแบกรับความคาดหวังของทีม และเป้าหมายของบริษัท คือ ภารกิจในการผลักดัน Digital Literacy พร้อมด้วยการวางรากฐานทางด้านดิจิทัล ให้คนไทยได้เข้าถึงประสบการณ์การใช้งาน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาส และยกระดับสังคมไทยให้ก้าวทันโลกดิจิทัล

  • กานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล AIS และกลุ่มอินทัช เล่าให้ฟังว่า ที่ AIS เรายึดในความเท่าเทียมของการทำงาน และวัดคนที่ความสามารถเป็นหลัก โดยเฉพาะ Tech Company อย่าง AIS วันนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศใด ไม่ได้เป็นตัวจำกัดความสามารถ และโอกาสที่คุณจะได้รับ เรามีจำนวนผู้บริหารหญิงซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่อันเป็นหัวใจสำคัญ และก้าวขึ้นมามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย หรือแม้แต่การดำเนินภารกิจตามเป้าหมายหลักขององค์กร ที่ต้องการสร้างความแข็งแรงด้านดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างสังคมแห่งการแข่งขันที่เป็นธรรม ผ่านนวัตกรรม และดิจิทัลแพลตฟอร์มใหม่ๆ จนได้รับการยอมรับจากทั้งภายใน และภายนอกองค์กร แต่หัวใจสำคัญที่สุดไม่ว่าคุณจะเป็นเพศใด เมื่อได้รับโอกาส คุณมีหน้าที่ต้องพิสูจน์ความสามารถของตัวเอง และแสดงศักยภาพอย่างไม่มีขีดจำกัด นั่นจึงเรียกว่าความเท่าเทียมภายในองค์กร

  • นัฐิยา พัวพงศกร หัวหน้าฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์ และกำกับดูแลการปฏิบัติงาน AIS มองว่า ในฐานะที่ทำงาน ด้านนโยบายภาพรวม ด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับ Stakeholder ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อผลักดันทิศทางของบริษัทให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน การทำงานร่วมกับหลายหน่วยงาน และหลากกลุ่มบุคคลต้องบริหารความเข้าใจของทุกฝ่าย เพื่อสร้างสมดุลระหว่างคนทำงาน และทิศทางของบริษัท เป้าหมายด้านความยั่งยืนในแต่ละด้านไม่ว่าจะเป็นการพัฒนานวัตกรรม และเศรษฐกิจดิจิทัล การสนับสนุนให้สังคมเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียม และการยืนหยัดเพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ล้วนต้องอาศัยความเข้าใจในบริบท และมุมมองของแต่ละ Stakeholder ที่ย่อมมีความแตกต่าง ความเห็นต่างซึ่งเป็นธรรมชาติ แต่ทำอย่างไรให้สอดประสานร่วมสู่เป้าหมายเดียวกันได้ สิ่งสำคัญ คือ เน้นการพูดคุยด้วยทัศนคติที่เปิดกว้าง ทำความเข้าใจในความต่าง และสร้างความชัดเจนของเป้าหมายร่วม ทำให้ทุกฝ่ายพร้อมใจสนับสนุน เพื่อผลักดันภารกิจ ด้านความยั่งยืนให้ได้ตามเป้าหมาย 

  • ในขณะที่ สายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ AIS ที่ดูแลงานด้านสังคม ชุมชนสัมพันธ์ และการสร้างโอกาส การเข้าถึงดิจิทัลเทคโนโลยีให้กับคนไทย อธิบายเสริมว่า บทบาทของผู้หญิงวันนี้ไม่ได้แตกต่างจากผู้ชายเพราะทุกคนสามารถสร้างสรรค์ผลงานในแบบฉบับของตัวเองได้ แต่ความท้าทายของการทำงานวันนี้ คือ เมื่อเรื่องเพศไม่มีผล เราจะทำอย่างไรให้ทุกคนสามารถเข้าถึงดิจิทัล และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และให้คนไทยมีทักษะด้านดิจิทัลที่ต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์รูปแบบต่างๆ ซึ่งถือเป็นการทำงานเชิงรุก เพื่อเชื่อมต่อภาคสังคม ชุมชน และประชาชน กับนโยบายของภาครัฐ โดยได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากพนักงานทุกเพศ ทุกวัย พร้อมผู้บริหาร ทุกท่าน ซึ่งแน่นอนว่า จะทำให้การสร้างทักษะด้าน Digital ให้แก่คนไทย สามารถขยายผลในวงกว้าง และสร้างทักษะ พร้อมภูมิคุ้มกันทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอน

  • ทางด้าน รุ่งทิพย์ จารุศิริพิพัฒน์ รักษาการ กรรมการผู้จัดการ พันธมิตรธุรกิจด้านบันเทิง และคอนเทนต์ AIS ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของงานด้าน Digital content และ Digital service ให้มุมมองต่อไปอีกว่า AIS เป็นองค์กรที่ให้โอกาสพนักงานทุกเพศ ทุกวัย ในการเรียนรู้ ทดลองทำเรื่องใหม่ๆ อย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การออกแบบ Digital Service เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมถึงการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ เพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของ Ecosystem ในทุกอุตสาหกรรม อาทิ วงการกีฬา, เกม, และอีสปอร์ต ที่เป็นเทรนด์ซึ่งกำลังเติบโต และเป็นที่นิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งการผลักดันงานด้านนี้ ไม่เคยมีเรื่องเพศเข้ามาเป็นเงื่อนไข ตรงกันข้าม กลับได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่ง จนทำให้เชื่อมั่นว่าการส่งต่อ Digital Service ที่จะสร้างประโยชน์ ต่อยอดการเติบโตของทุกอุตสาหกรรม จะเป็นผลสำเร็จและเสริมความแข็งแกร่งของ Digital Economy ประเทศได้อย่างแน่นอน

     เนื่องในวันสตรีสากล International Women's Day 8 มีนาคม 2565 ชาว AIS ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อพลังความคิด และแรงบันดาลใจ ผ่านมุมมองของผู้บริหารหญิงทั้ง 4 ท่าน ในฐานะ Women In Tech ซึ่งมีบทบาทต่อการขับเคลื่อน Digital Literacy ภายใต้เป้าหมายหลักขององค์กรที่ต้องการนำ Digital มายกระดับประเทศ โดยขอร่วมส่งต่อพลังแก่ “ผู้หญิง” ให้เชื่อมั่นในศักยภาพ พร้อมก้าวข้ามทุกขีดจำกัด และอคติต่างๆ อีกทั้งกล้าที่จะแสดงขีดความสามารถ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกแก่ตนเองและส่วนรวมต่อไป.

  ฅนลำปางดอทคอม