โตโยต้า นอร์ทเทิร์น ลำปาง

สังคม


 • ลำปาง - เริ่มสูง! ฝุ่น PM 2.5 จ่อเกินค่ามาตรฐาน มองไปทางดอยพระบาท อ.เมือง ขาวหม่นขึ้น

  วันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 12:29 น.
  ลำปาง - เริ่มสูง! ฝุ่น PM 2.5 จ่อเกินค่ามาตรฐาน มองไปทางดอยพระบาท อ.เมือง ขาวหม่นขึ้น
  ลำปาง - เริ่มสูง! ฝุ่น PM 2.5 จ่อเกินค่ามาตรฐาน มองไปทางดอยพระบาท อ.เมือง ขาวหม่นขึ้น

     วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 สภาพพื้นที่ จ.ลำปาง เมื่อมองจากถนนวชิราวุธดำเนิน หรือถนนสายลำปาง - เด่นชัย แพร่ บริเวณหน้าชุมชนศรีพูนทรัพย์ , ชุมชนลำปางคูณ และชุมชนสันติภาพ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง เช้าวันนี้ พบเห็นหมอกควันชัดขึ้น โดยมองไปทางเทือกเขาดอยพระบาท ซึ่งเป็นเขาสูงใกล้เมืองลำปาง ก็พบว่าเป็นหมอกสีขาวหม่น ที่ปกคลุมดอยพระบาทอย่างเห็นได้ชัดกว่าทุกวันที่ผ่านมา

   หมอกสีขาวหมนดังกล่าวนั้น มาจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ อันเนื่องจากสถานการณ์หมอกควัน และไฟป่าในพื้นที่ จ.ลำปาง ที่เริ่มน่าเป็นห่วงขึ้น เมื่อค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ PM 2.5 เริ่มสูงขึ้น และจ่อเกินค่ามาตรฐาน อันเนื่องไฟไหม้ป่า และในพื้นที่โล่งแจ้งที่ยังมีเกิดขึ้น ทำให้วันนี้ค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศใกล้ที่จะเกินค่ามาตรฐานแล้ว โดยเฉพาะในเขตตัวเมืองลำปาง

    สำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ได้รายงานค่าคุณภาพอากาศจากการรายงานผลของเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัติโนมัติของกรมควบคุมมลพิษ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ จ.ลำปาง พบค่า PM 2.5 อยู่ระหว่าง 43 – 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศ์กเมตร คุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีเหลือง ซึ่งพื้นที่ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง โดยเป็นเขตตัวเมืองลำปาง ที่ค่าสูง 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศ์กเมตร ถือว่าจ่อที่จะเกินค่ามาตรฐาน

    ค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ ไม่ควรที่จะเกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศ์กเมตร เพราะจะเป็นคุณภาพอากาศที่จะขยับเข้าสู่ระดับสีส้ม และจะเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพทันที.

  ฅนลำปางดอทคอม