เฮงลีสซิ่ง

โตโยต้า นอร์ทเทิร์น ลำปาง

ลำปางแบตเตอรี่

สังคม

 • ลำปาง - เปิด 2 จุด! ขายเนื้อหมูราคาถูก กิโลละ 150 บาท พาณิชย์ชวนไปซื้อ มีอยู่ 150 – 200 กิโลกรัม

  วันเสาร์ ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 11:49 น.
  ลำปาง - เปิด 2 จุด! ขายเนื้อหมูราคาถูก กิโลละ 150 บาท พาณิชย์ชวนไปซื้อ มีอยู่ 150 – 200 กิโลกรัม
  ลำปาง - เปิด 2 จุด! ขายเนื้อหมูราคาถูก กิโลละ 150 บาท พาณิชย์ชวนไปซื้อ มีอยู่ 150 – 200 กิโลกรัม

    จังหวัดลำปาง ได้เปิดจุดจำหน่ายหมูเนื้อแดง จ.ลำปาง 2 จุด เพื่อช่วยเหลือประชาชน ในช่วงภาวะราคาปัจจุบันที่สูงขึ้น โดยทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวลำปาง เลือกซื้อหมูเนื้อแดง ราคาถูก ที่จำหน่ายราคาไม่เกินกิโลกรัมละ 150 บาท ที่ร้านหมูอนามัย เอส เค อินเตอร์ฟู๊ด สาขาลำปาง และสาขาเถิน ระหว่างวันที่ 5 – 19 มกราคม 2565

      ด้าน นางสาวเยาวเรศ แซ่โค้ว พาณิชย์จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ราคาจำหน่ายของเนื้อสุกร (เนื้อหมู) ที่มีราคาสูงขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน โดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) หารือร่วมกับกรมปศุสัตว์ที่เป็นหน่วยงานดูแลการผลิตสุกรป้อนเข้าสู่ตลาด

     ตัวเลขเบื้องต้นในปี 2564 มีการเลี้ยงสุกรป้อนเข้าสู่ตลาด ประมาณ 19 ล้านตัว บริโภคในประเทศ 18 ล้านตัว ส่งออกไปต่างประเทศประมาณ 1 ล้านตัว คาดการณ์ว่าปี 2565 จะมีสุกรหายไปจากระบบ เหลือประมาณ 13 ล้านตัว จาก 19 ล้านตัว ซึ่งเป็นการบริโภคในประเทศประมาณ 18 ล้านตัว ทำให้ขาดสุกรประมาณ 5 ล้านตัวสำหรับการบริโภค

     โดยมีการพิจารณาห้ามส่งออกสุกรมีชีวิตเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม ถึงวันที่ 5 เมษายน 2565 เป็นการชั่วคราว และจะพิจารณาตามสถานการณ์ ว่า ควรให้มีการต่ออายุหรือไม่ โดยติดตามสถานการณ์โดยใกล้ชิด คาดว่าจะช่วยให้มีหมูเป็นกลับเข้าสู่ระบบเพิ่มเติมประมาณ 1 ล้านตัว พร้อมทั้งสั่งการให้ผู้เลี้ยงที่มีปริมาณการเลี้ยงเกิน 500 ตัว ผู้ค้าส่งที่มีปริมาณเกิน 500 ตัว ห้องเย็นที่มีการเก็บสต็อกเกิน 5,000 กิโลกรัม ขึ้นไป ให้ดำเนินการแจ้งสต็อกให้กรมการค้าภายในรับทราบ รวมทั้งแจ้งราคา ในทุก 7 วัน เริ่มวันที่ 10 มกราคม 2565 เป็นต้นไป เพื่อให้ทราบปริมาณหมูเป็นทั้งหมดที่อยู่ในระบบ รวมทั้งหมูแช่แข็ง แช่เย็นรวมกันทั้งประเทศว่ามีจำนวนเท่าไร เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาร่วมกันกับกรมปศุสัตว์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

    สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่สำรวจสถานการณ์ในพื้นที่ พร้อมหาผู้จำหน่ายเนื้อสุกรในพื้นที่ เพื่อขอความร่วมมือจำหน่ายเนื้อสุกร (เนื้อแดง) ในราคาไม่เกิน 150 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งปัจจุบันมีร้านที่เข้าร่วม คือ ร้านหมูอนามัย เอส เค อินเตอร์ฟู๊ด สาขาลำปาง อ.เมือง หน้าตลาดสดอัศวิน (ฝั่งหน้าโรงหนัง) และสาขาอำเภอเถิน มีปริมาณเนื้อหมูจำหน่าย 150 - 200 กิโลกรัม โดยจำหน่าย ระหว่างวันที่ 5 - 19 มกราคม 2565 เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในเบื้องต้น

    อย่างไรก็ตาม ทางสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดลำปาง ขอความร่วมมือผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสุกร และผู้ประกอบการร้านอาหาร ให้มีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนใช้ประกอบการตัดสินใจ ในการเลือกซื้อสินค้า ทั้งนี้ หากผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบด้านราคาสินค้า และบริการจากผู้ให้บริการ สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1569 หรือแจ้งได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง 054 - 265002

  ฅนลำปางดอทคอม