โตโยต้า นอร์ทเทิร์น ลำปาง

อิลิแกรนด์ คลินิก ลำปาง

ลำปางแบตเตอรี่

สำนักชลประทานที่ 2 ลำปาง

ข่าว 13 อำเภอ

 • ลำปาง – ติดตามความก้าวหน้า การก่อสร้างฝายนาแก้ว - นาแส่ง อ.เกาะคา พร้อมระบบส่งน้ำ

  วันอาทิตย์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 10:01 น.
  ลำปาง – ติดตามความก้าวหน้า การก่อสร้างฝายนาแก้ว - นาแส่ง อ.เกาะคา พร้อมระบบส่งน้ำ
  ลำปาง – ติดตามความก้าวหน้า การก่อสร้างฝายนาแก้ว - นาแส่ง อ.เกาะคา พร้อมระบบส่งน้ำ

     นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างฝายนาแก้ว – นาแส่ง พร้อมระบบส่งน้ำ ตั้งอยู่ในเขต ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564  ที่ผ่านมา

    โดยผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้รับฟังปัญหา และอุปสรรค พร้อมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างโครงการฝายนาแก้ว – นาแส่ง พร้อมระบบส่งน้ำ อ.เกาะคา จ.ลำปาง แล้วเสร็จเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

      สำหรับฝายแห่งนี้สร้างขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับน้ำ สร้างความอุดมสมบูรณ์ด้านแหล่งน้ำในพื้นที่ อ.เกาะคา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งการอุปโภค บริโภค และการเกษตรในพื้นที่ จะมีแหล่งน้ำไว้ใช้อย่างไม่ขาดแคลน โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง.

  ฅนลำปางดอทคอม