โตโยต้า นอร์ทเทิร์น ลำปาง

โตโยต้า นอร์ทเทิร์น ลำปาง

อิลิแกรนด์ คลินิก ลำปาง

ลำปางแบตเตอรี่

สำนักชลประทานที่ 2 ลำปาง

จ.ลำปาง

 • ลำปาง – ตามความก้าวหน้า! ปรับปรุงอ่างห้วยปู อ.สบปราบ สร้างฝายนาแก้ว,นาแส่ง อ.เกาะคา

  วันเสาร์ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 17:34 น.
  ลำปาง – ตามความก้าวหน้า! ปรับปรุงอ่างห้วยปู อ.สบปราบ สร้างฝายนาแก้ว,นาแส่ง อ.เกาะคา
  ลำปาง – ตามความก้าวหน้า! ปรับปรุงอ่างห้วยปู อ.สบปราบ สร้างฝายนาแก้ว,นาแส่ง อ.เกาะคา

     นายทินกร เหลือล้น ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย นายสถิต โพธิ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 , นายสุนทร คำศรีเมือง ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน และ นายธีระเทพ เทพสุยะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยปู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา

    อ่างเก็บน้ำห้วยปูฯ อยู่ในเขต ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง นอกจากนี้ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 2 พร้อมคณะ ยังได้เข้าติดตามงานก่อสร้างโครงการฝายนาแก้ว – นาแส่ง พร้อมระบบส่งน้ำ ซึ่งอยู่ในเขต ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง ที่อยู่ในระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับน้ำ ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้รับฟังปัญหาอุปสรรค พร้อมให้ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานก่อสร้าง เพื่อให้แล้วเสร็จเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้.

  ฅนลำปางดอทคอม