โตโยต้า นอร์ทเทิร์น ลำปาง

โตโยต้า นอร์ทเทิร์น ลำปาง

อิลิแกรนด์ คลินิก ลำปาง

ลำปางแบตเตอรี่

สำนักชลประทานที่ 2 ลำปาง

สังคม

 • ลำปาง – ฝนเริ่มตก! ชลประทานที่ 2 เผย เพาะปลูกไปแล้วกว่า 3 แสนไร่ น้ำท่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ

  วันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09:31 น.
  ลำปาง – ฝนเริ่มตก! ชลประทานที่ 2 เผย เพาะปลูกไปแล้วกว่า 3 แสนไร่ น้ำท่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ
  ลำปาง – ฝนเริ่มตก! ชลประทานที่ 2 เผย เพาะปลูกไปแล้วกว่า 3 แสนไร่ น้ำท่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ

      นายเกรียงกฤษณ์ แสนปัญญา หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำ และบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม และวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุมดงตาล กรมชลประทาน สามเสน มี ดร.วัชระ เสือดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) กรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตาม และวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ เมื่อวันที่ 19 กรกฎคม 2564 ที่ผ่านมา

  (หน.ฝ่ายบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำ และบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 2)

     โดย นายเกรียงกฤษณ์ แสนปัญญา หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2 ได้นำเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 อ.เมือง จ.ลำปาง และได้รายงานเกี่ยวกับสภาพฝนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 12 – 18 กรกฎาคม 2564 มีฝนตกกระจายทั่วทุกพื้นที่ในเขตพื้นที่ดูแลของสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้แก่ พื้นที่ จ.ลำปาง พะเยา น่าน และเชียงราย ปริมาณฝน 5 - 80 มิลลิเมตร โดยพบการเกิดฝนตกหนักในเขต อ.เถิน จ.ลำปาง ในช่วงดังกล่าว วัดปริมาณฝนได้ 78.5 มิลลิเมตร

  ดร.วัชระ เสือดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) กรมชลประทาน

     ปริมาณน้ำท่าในแม่น้ำสายหลัก ประกอบด้วย แม่น้ำวัง น้ำอิง น้ำกก และน้ำน่าน มีระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งทุกสาย และมีแนวโน้มลดลง ยกเว้นแม่น้ำอิง ที่มีแนวโน้มคงที่ สำหรับอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ได้แก่ เขื่อนกิ่วลมและเขื่อนกิ่วคอหมา มีปริมาณน้ำไหลลงอ่าง รวม 13.929 ล้านลูกบาศก์เมตร มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ 3.8 ล้านลูกบาศก์เมตร

     ขณะนี้ (20ก.ค.64) เขื่อนใหญ่ 2 แห่งใน จ.ลำปาง ได้แก่ เขื่อนกิ่วคอหมา และเขื่อนกิ่วลม มีปริมาณน้ำรวมขณะนี้ 98.306 ล้านลูกบาศ์กเมตร คิดเป็น 35.55 % ของความจุทั้งหมด 276.510 ล้านลูกบาศ์กเมตร แบ่งเป็นเขื่อนกิ่วคอหมา 51.775 ล้านลูกบาศ์กเมตร คิดเป็น 30.40 % ของความจุ และเขื่อนกิ่วลม 46.531 ล้านลูกบาศ์กเมตร คิดเป็น 43.81 % ของความจุ  

     ด้านสถานการณ์ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 41 อ่างในเขตพื้นที่ 4 จังหวัด ข้างต้น มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง รวมทั้งสิ้น 9.5 ล้านลูกบาศก์เมตร ในส่วนของการเพาะปลูกพืช ปัจจุบันมีผลการเพาะปลูกพืชฤดูฝน รวมทั้งสิ้น 380,710 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 52.09 ยังคงเหลืออีก 350,032 ไร่ คาดว่าจะเพาะปลูกเต็มพื้นที่ในเดือนสิงหาคม 2564 สำหรับสถานการณ์ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปกติ.

  ฅนลำปางดอทคอม