โตโยต้า นอร์ทเทิร์น ลำปาง

โตโยต้า นอร์ทเทิร์น ลำปาง

เอไอเอส (AIS)

ลำปางแบตเตอรี่

จ.ลำปาง

 • ลำปาง - ปิดต่ออีก! 14 วัน สถานบันเทิง ร้านเหล้า ผับบาร์ และคาราโอเกะ สกัดเชื้อโควิด

  วันศุกร์ ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 11:56 น.
  ลำปาง - ปิดต่ออีก! 14 วัน สถานบันเทิง ร้านเหล้า ผับบาร์ และคาราโอเกะ สกัดเชื้อโควิด
  ลำปาง - ปิดต่ออีก! 14 วัน สถานบันเทิง ร้านเหล้า ผับบาร์ และคาราโอเกะ สกัดเชื้อโควิด

     นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ลงนามประกาศคำสั่งจังหวัด ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 ให้ดำเนินการขยายระยะเวลา ตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อของโรคโควิด – 19 โดยห้าม หรือจัดกิจกรรม และปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค ออกไปอีก 14 วัน ระหวา่งวันที่ 2 – 15 พฤษภาคม 2564 หลังจาก จ.ลำปาง ประกาศคำสั่งให้ดำเนินการไปก่อนหน้า วันที่ 18 เมษายน - วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 

     ประกาศคำสั่งขยายระยะดังกล่าว เป็นความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 16/2564 ที่มีคำสั่ง  ดังนี้ 1.ห้ามการใช้อาคาร หรือสถานที่ของโรงเรียน และสถาบันการศึกษาทุกประเภท เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะทำให้เสี่ยงต่อการแพร่โรค , 2.ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 50 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

     สถานบริการ หรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค จำนวน 7 รายการ ที่ต้องปิดต่อ ดังนี้ 1.สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด , 2.สถานประกอบการที่อยู่ในห้องปรับอากาศ และมีการรวมตัวกันของเด็ก และเยาวชน อาทิเช่น ร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต สถานประกอบการบิลเลียด และสนุกเกอร์ ให้ปิดตามคำสั่ง

      3.กิจการสปา กิจการนวด เพื่อสุขภาพ หรือเพื่อเสริมความงาม กิจการอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร ให้ปิดตามคำสั่ง , 4.คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม และสถานที่เสริมความงาม , 5.ตลาดนัด ถนนคนเดิน , 6.สระว่ายน้ำ และ 7.งดการแข่งขันกีฬาที่มีการสัมผัสหรือปะทะ เช่น มวย

     ส่วนร้านจำหน่ายอาหารที่จะต้องมีการควบคุม 1.การจำหน่ายอาหาร และการบริโภคในร้าน ได้ไม่เกินเวลา 23.00 น. , 2.ห้ามบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ ภายในร้านอาหาร หรือสถานที่จำหน่าย โดยเด็ดขาด และ 3.ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่น ที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ จนถึงเวลา 21.00 น. โดยให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ และงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

      

  ฅนลำปางดอทคอม