เฮงลีสซิ่ง

โตโยต้า นอร์ทเทิร์น ลำปาง

เอไอเอส (AIS)

ลำปางแบตเตอรี่

ข่าวบริการ

 • ลำปาง - หารือกลุ่มใช้น้ำ อ.เถิน และ อ.แม่พริก รับฟังแผนปรับปรุงชลประทาน ขนาดกลาง

  วันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 14:17 น.
  ลำปาง - หารือกลุ่มใช้น้ำ อ.เถิน และ อ.แม่พริก รับฟังแผนปรับปรุงชลประทาน ขนาดกลาง
  ลำปาง - หารือกลุ่มใช้น้ำ อ.เถิน และ อ.แม่พริก รับฟังแผนปรับปรุงชลประทาน ขนาดกลาง

     สำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประชุมสรุปแผนหลักการปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดกลาง โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดกลางในเขตพื้นที่ จ.ลำปาง

     นายศุภชัย พินิจสุวรรณ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประชุมสรุปแผนหลักการปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดกลาง โครงการศึกษาความเหมาะสม การปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดกลางในเขต จ.ลำปาง ซึ่งกรมชลประทานร่วมกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ดำเนินการจัดการประชุมจำนวน 3 เวที เพื่อเสนอแผนหลักการปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดกลาง พร้อมกับเสนอโครงการที่คัดเลือกนำไปศึกษาความเหมาะสมของโครงการ

  (ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 2)

     ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และนำข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวล ข้อเสนอแนะมาใช้ประกอบการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และความต้องการของชุมชน โดยมี นายเชาว์ทวีพัฒน์ ดนัยนันท์ ปลัดอาวุโสอำเภอเถิน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ำในพื้นที่ จำนวน 26 คน เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเถิน จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

    สำหรับประเด็นความคิดเห็นที่ได้รับจากการประชุมครั้งนี้ และโครงการชลประทานขนาดกลาง ในเขตพื้นที่ อ.เถิน และ อ.แม่พริก จำนวน 4 โครงการ ทาง กลุ่มผู้ใช้น้ำจากโครงการชลประทานขนาดกลาง ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแผนหลักการปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดกลาง ตามผลการศึกษาที่นำเสนอ โดยกลุ่มผู้ใช้น้ำฯ ได้เสนอแผนงาน และโครงการการปรับปรุงเพิ่มเติมจากผลการศึกษา ดังนี้

     -  โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อาบ ต้องการให้โครงการพิจารณาช่วยเหลือ บริเวณพื้นที่ อ.เถิน  ตำบลนาโป่งตอนใต้ ม.5 ม.6 ม.7 และ ม.10 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีระบบชลประทาน ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค โดยปัจจุบันใช้น้ำประปาภูเขา ซึ่งคุณภาพน้ำไม่ดี

     -  โครงการอ่างเก็บน้ำแม่พริก ในพื้นที่มีฝาย 11 แห่ง ตามแผนที่นำเสนอมีแผนการปรับปรุงแล้ว 4 แห่ง โดยเสนอให้ปรับปรุงเพิ่มเติมอีก 7 แห่ง ได้แก่ ฝายไม้สลี ฝายไม้สานเงิน ฝายทุ่งเก้าเดื่อ ฝายสุบห้วยไคร้ ฝายสบแม่ยะ ฝายวังโต้งโก๋ง ฝายสุบปิงไม้สาน

     -   โครงการอ่างเก็บน้ำแม่พริกผาวิ่งชู้ เสนอให้ดาดลำเหมืองทุ่งใหม่เพิ่มเติม อีก 3 กิโลเมตร  ปัจจุบันทำไปเพียง 600 เมตร รวมทั้งดาดลำเหมืองโต้งหลวง , เหมืองกลาง ประมาณ 4 กิโลเมตร และดาดลำเหมืองดอกอาว ความยาว 4 กิโลเมตร

   - โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ล้อหัก มีความเห็นว่า แผนหลักการปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดกลาง ตามผลการศึกษาที่นำเสนอเหมาะสม และครอบคลุมเพียงพอแล้ว

  ​(ปลัดอาวุโสอำเภอเถิน จ.ลำปาง)

  ​  ทั้งนี้ ทางกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา จะได้นำข้อเสนอที่ได้จากกลุ่มผู้ใช้น้ำไปบรรจุในรายงาน เพื่อเสนอกรมชลประทาน พิจารณาดำเนินการ เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดต่อไป.

  ฅนลำปางดอทคอม