โตโยต้า นอร์ทเทิร์น ลำปาง

อิลิแกรนด์ คลินิก ลำปาง

ลำปางแบตเตอรี่

สำนักชลประทานที่ 2 ลำปาง

รายงานพิเศษ-บทความ

 • กฟผ.แม่เมาะ ใส่ใจสมดุลธรรมชาติ จัดหาพันธ์ุปลาปล่อยแหล่งน้ำกว่า 20 ล้านตัว ใน 20 ปี ที่ผ่านมา

  วันอาทิตย์ ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:25 น.
  กฟผ.แม่เมาะ ใส่ใจสมดุลธรรมชาติ จัดหาพันธ์ุปลาปล่อยแหล่งน้ำกว่า 20 ล้านตัว ใน 20 ปี ที่ผ่านมา
  กฟผ.แม่เมาะ ใส่ใจสมดุลธรรมชาติ จัดหาพันธ์ุปลาปล่อยแหล่งน้ำกว่า 20 ล้านตัว ใน 20 ปี ที่ผ่านมา

    นอกจากภารกิจหลักของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ ที่ผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว การดูแลสิ่งแวดล้อม และการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นสิ่งที่ กฟผ.แม่เมาะ ทำควบคู่กันเพื่อความสมดุลของธรรมชาติ กฟผ.แม่เมาะ มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่ใช้ในกระบวนการผลิต และระบายความร้อน คือ อ่างเก็บน้ำแม่จาง และอ่างเก็บน้ำแม่ขาม และยังมีอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น อ่างห้วยคิงตอนบน อ่างห้วยคิงตอนล่าง ฝายท่าสี เป็นต้น

     ในทุกๆปี แผนกตรวจสอบเขื่อน และอ่างเก็บน้ำโรงไฟฟ้าแม่เมาะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหา และลำเลียงพันธุ์สัตว์น้ำปล่อยสู่อ่างเก็บน้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับสมดุลประชากรสัตว์น้ำ อีกทั้งให้ชุมชนในพื้นที่มีรายได้เสริมจากอาชีพประมงโดยดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมา ซึ่งข้อมูลถึงปี 2561 นับระยะเวลาได้ 20 ปี รวมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำแล้ว 20,540,549 ตัว

    การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำของ กฟผ.แม่เมาะ จะใส่ใจทุกรายละเอียด อันดับแรกจะจัดหาพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ ให้ดำเนินการผลิต และอนุบาลลูกปลาวัยอ่อนขนาดความยาว 5 - 7 เซนติเมตร เพื่อช่วยเพิ่มอัตราการรอดตาย และในทุก 5 ปี จะตรวจสอบสภาวะการประมง เพื่อประเมินผล และอัพเดทข้อมูลในการปรับแผนการปล่อย ทั้งชนิด และปริมาณให้เหมาะสมกับสภาพนิเวศวิทยาของแหล่งน้ำ นอกจากนี้ การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำยังเป็นอีกวิธีหนึ่งในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ซึ่งน้ำที่ดี และมีคุณภาพเท่านั้น ที่สัตว์น้ำจะอาศัย และเจริญเติบโตอยู่ได้ ถือเป็นการป้องกัน และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอีกด้วย

     นางอุไร เพชรพันธ์ ชุมชนบ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง กล่าวว่า ทำอาชีพขายปลามานานกว่า 30 ปีแล้ว โดยจะมีชาวบ้านในชุมชนที่ทำอาชีพประมง นำปลามาส่งทุกวัน ส่วนมากจะเป็นปลานิล ปลายี่สก ปลาบึก ขนาดใหญ่สุดหนักถึง 100 กิโลกรัม ลูกค้ามีหลากหลาย ทั้งพนักงาน กฟผ.แม่เมาะ และผู้สัญจรผ่านไปมา นอกจากจะขายปลาสดๆ แล้วยังมีปลาร้า และน้ำผึ้งอีกด้วย ต้องขอบคุณ กฟผ. ที่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ และเปิดให้ชุมชนในพื้นที่ และชุมชนใกล้เคียง เข้ามาทำอาชีพประมงหารายได้เลี้ยงชีพ รู้สึกว่าโชคดีที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง.

  ฅนลำปางดอทคอม